Disclaimer

De Kids Top 20-redactie is continu bezig om met zorg en aandacht de inhoudelijke samenstelling van deze website en onze app te waarborgen voor wat betreft het gebruik van kindvriendelijke content. Bij het verzamelen van content (tekst, beeld, geluid, video e.d.) streven wij ernaar geen aanstootgevende content te tonen op onze website en onze app. Desondanks kan het voorkomen dat (delen van) gepubliceerde informatie onbedoeld ongepast, onvolledig of onjuist is. Wij doen er alles aan om dit zo snel mogelijk op te merken en te verhelpen, maar indien u onverhoopt toch een onvolkomenheid aantreft dan verzoeken wij u om ons zo spoedig mogelijk erop opmerkzaam te maken door ons een e-mail te sturen op het adres info@kidstop20.nl.

CTM TV, AVROTROS en de NPO zijn in geen enkel opzicht aansprakelijk voor de content die voortvloeit uit links die wijzen naar sites van derden.

Persoonlijke gegevens
Op het moment dat bezoekers van deze website en onze app deelnemen aan acties op de website en onze app (zoals prijsvragen, het opgeven voor deelname aan het programma e.d.) dan dienen zij hun persoonlijke gegevens in te vullen, opdat zij bereikbaar zijn voor de Kids Top 20-redactie in geval van het opsturen van een prijs of een reactie op hun aanmelding. CTM TV houdt deze gegevens altijd geheim en zal deze nooit misbruiken of ter beschikking stellen aan derden. In het geval van bekendmaking van een prijswinnaar, zal desbetreffende uitsluitend met voor- en achternaam, leeftijd en woonplaats op de site worden vermeld. In het geval van het opgeven van een school, zal contact worden opgenomen met desbetreffende school of aangegeven contactpersoon/docent.

Wanneer kinderen een foto of video insturen voor publicatie op de website, onze app app of in het tv-programma, dan wordt hen altijd gevraagd om toestemming van de ouders/verzorgers. Daarnaast zal de Kids Top 20-redactie bij twijfel direct contact opnemen met de inzender van het materiaal om deze te checken op juistheid, alvorens de content te publiceren op de website, onze app en/of uit te zenden in het tv-programma. CTM TV behoudt zich het recht voor om ingezonden materiaal in te korten en/of aan te passen. Dit geldt voor zowel tekst, muziek als beeldmateriaal. Bij inzending van eigen tekst en/of beeldmateriaal wordt CTM TV auteursrechthebbende. Daarmede verwerft CTM TV het recht om ingezonden materiaal te publiceren op internet, danwel uit te zenden op televisie.

Voor verdere vragen of opmerkingen kunt u een e-mail sturen naar info@kidstop20.nl, of een vraag stellen via de ‘stel je vraag’-knop onderaan de pagina. Uiteraard streven wij ernaar uw bericht zo snel mogelijk in behandeling te nemen.